Početkom davne 1963 godine u općini Velika Kladuša građani su svoja prava iz oblasti socijalne zaštite ostvarivali putem službe socijalne zaštite koja je bila u okviru općinskog organa uprave i imala je jednog referenta socijalne zaštite. Kako su potrebe za socijalnom zaštitom godinama bile sve izraženije tadašnji općinski organi uviđaju da je potrebno socijalnu zaštitu organizirati kao samostalnu djelatnost, tako je 1978 godine kupljena poslovna zgrada i osnovan SIZ za socijalnu i dječiju zaštitu Velika Kladuša.

Razvojem socijalne zaštite kojeg je pratila odgovarajuća zakonska regulativa i razvojem privrede u Velikoj Kladuši, naručito Agrokomerca dolazi do većeg upošljavanja strucnog kadra a samim tim i socijalna zastita dolazi na veću razinu razvijenosti. SIZ za socijalnu i dječiju zaštitu se 1990 godine se transformiše u Centar za socijalni rad koji i danas egzistira kao JU Centar za socijalni rad.

JU Centar za socijalni rad ima 11 zaposlenih radnika:

 

  • Direktor
  • Tri socijana radnika
  • Dva pravnika
  • Jedan magistar psihologije
  • Šef računovodstva i blagajnik
  • Jedan referent administrativnih poslova
  • Čistač kurir