Stara lica – lica preko 65.godina starosti

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu  – lica preko 65. godina starosti:

 • Izvod iz MKR-ih za podnosioca zahtjeva;
 • Obavijest o prebivalištu (CIPS);
 • Uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja da podnositelj/ica zahtjeva nije zdravstveno osiguran;
 • Zahtjev možete preuzeti online ili lično na adresi Centra

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Sinan Huskić, BA.prava
DIREKTAN KONTAKT

Djeca do polaska u školu

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do polaska u školu:

 • Izvod iz MKR-ih za dijete;
 • Obavijesti o prebivalištu/ CIPS (za djete i roditelje);
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista;
 • Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate od strane Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva;
 • Uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, Poslovnice Velika Kladuša, da podnosioc zahtjeva i punoljetni članovi domaćinstva ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje.

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Sinan Huskić, BA.prava
DIREKTAN KONTAKT

Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu oboljenja

(I.c),d),e). kategorija-osobe oboljele od teške duševne bolesti (F20 do F 20.9), ovisnici o teškim drogama, osobe oboljele od cerebralne paralize, leukemije, malignih oboljenja, inzulno-ovisnog dijabetisa, TBC, celijakije, epilepsije, davaoci i primaoci organa)

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu – oboljenja:

 1. Izvod iz MKR-ih- rodni list;
 2. Obavijest o prebivalištu- CIPS 
 3. medicinska dokumentacija ili drugi dokaz (potvrda) izdatu od strane ovlašćenog liječnika o postojanju bolesti iz člana I. tačke c), d) i e). Odluke Vlade USK-a br. 09/1-37-14586-1/05 (dijagnoza mora biti vidljiva i čitljiva);
 4. dokaz Zavoda za zdravstveno osiguranje da nije osiguran/a po nekom drugom osnovu (Zavod za zdravstveno osiguranje USK-a, Poslovnica Velika Kladuša)

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Sinan Huskić, BA.prava
DIREKTAN KONTAKT

Trudnice i porodilje sa djetetom do 6. mjeseci uzrasta

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja do uzrata djeteta od 6. mjeseci:

 • Izvod iz MKR-ih (rodni list)
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista;
 • Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate od strane Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva ( BIRO);
 • Uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a da podnosioc zahtjeva i punoljetni članovi domaćinstva ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu);
 • Obavijest o prebivalištu –CIPS;
 • medicinska dokumentacija (za trudnice-potvrda o utviđenoj trudnoći od ovlaštenog ljekara, za porodilje-otpusno pismo i izvod iz MKR-ih za novorođenče

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Sinan Huskić, BA.prava
DIREKTAN KONTAKT