Lična invalidnina

 

Civilne žrtve rata prema oštećenju organizma razvrstane su u šest kategorija i to:

 • invalidi sa 100% oštećenja  kojima je za redovan život potrebna njega i pomoć  od strane druge osobe;
 • invalidi sa 100% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 90% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 80% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 70% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 60% oštećenja organizma.

U 2010. godini  lična invalidnina  je isplaćivana u umanjenom iznosu od 10 %  na ime mjera uštede i to:

 • I kategorija- invalidnina  u iznosu od 507,56 KM
 • II kategorija – invalidnina  u iznosu od 370,51 KM
 • III kategorija – invalidnina u iznosu od 279,15 KM
 • IV kategorija – invalidnina u iznosu od 218,25 KM
 • V kategorija – invalidnina u iznosu od 162,41 KM
 • VI kategorija – invalidnina u iznosu od 91,36 KM

Mjesečni novčani iznosi za njegu i pomoć od strane druge osobe u 2010.godini isplaćivani su u  umanjenom iznosu od 10% na ime mjera uštede i  to:

 1. dodatak za njegu i pomoć I stepen invalidnosti u iznosu od 507,56  KM
 2. dodatak za njegu i pomoć II stepen invalidnosti u iznosu od  355,28 KM
 3. dodatak za njegu i pomoć III stepen invalidnosti u iznosu od 253,77 KM

Mjesečni ortopedski dodatak, također je u 2010. godini isplaćivan u umanjenom iznosu od 10% na ime mjera uštede i to:

 1. za civilne žrtve rata I stepen u iznosu od 147,19 KM
 2. za civilne žrtve rata II stepen u iznosu od 111,66 KM
 3. za civilne žrtve rata III stepen u iznosu od 86,28 KM

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Nermina Šemić, dipl.iur
DIREKTAN KONTAKT

Porodična invalidnina

Pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi uže porodice civilne žrtve rata i to:

 1. udovica- kada navrši 55.godina života ili udovac – kada navrši 65.godina života, a prije navršenih 55. odnosno 65.godina kada su nesposobni za privređivanje.
 2. djeca, usvojioci i pastorčad – do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog redovnog školovanja, a najkasnije do 25.godine života, a ako su nesposobni za privređivanje dok ta nesposobnost traje  pod uslovom da je nesposobnost nastupila prije 15.godine života;
 3. roditelji civilne žrtve rata imaju pravo na porodičnu invalidninu iako su članovi uže porodice ostvarili to pravo;
 4. oćuh, maćeha koji su osobu od koje izvode pravo izdržavali ili ih je ta osoba izdržavala najmanje 5.godina prije smrti, imaju pravo na porodičnu invalidninu Navedena lica imaju preče pravo od roditelja koji nije izvršavao roditeljsku dužnost prema osobi od koje se pravo izvodi.
 5. pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi porodice civilne žrtve rata od I do IV kategorije pod uslovom da je civilna žrtva rata prije smrti imala priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe i da je smrt civilne žrtve rata nastupila kao posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti;
 6. članovi porodice civilne žrtve rata koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje, a ostvarile su to pravo, također imaju pravo na porodičnu invalidninu.

Osnovica za određivanje porodične invalidnine iznosi 70% od osnovice za određivanje porodične invalidnine za porodicu poginulog borca, a u 2010. godini isplaćivana je u umanjenom iznosu od 10% što  je mjesečno iznosilo:

 1. za jednog člana porodice 218,24 KM
 2. za dva člana porodice 279,15 KM
 3. za tri člana porodice 304,53 KM
 4. ta četiri i više članova porodice 329,91 KM

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Nermina Šemić, dipl.iur
DIREKTAN KONTAKT