Posredovanje u razvodu braka

Pored redovnih (osnovnih) aktivnosti ova Ustanova  će se u 2011. godini baviti  i drugim, veoma važnim i veoma složenim poslovima, koji zahtijevaju individualni i timski stručni rad, a to se odnosi na posredovanje prije razvooda braka. Ovu aktivnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša kao ovlašteni posrednik za područje Općine Velika Kladuša provodit će u skladu sa Porodičnim zakonom F/BiH. Navedeno podrazumijeva:

  1. razgovore i pokušaje mirenja osoba u bračnoj zajednici;
  2. uzimanje izjava od oba partnera;
  3. izrada mišljenja o povjeri djece pri razvodu braka
  4. izrada mišljenja o kontaktiranju roditelja sa djecom poslije razvoda braka;
  5. dogovor o učešću roditelja o izdržavanju djece kod kojih ona neće živjeti;
  6. posredovanje po zajtjevu bračnih drugova prije podnošenja tužbe za ratvod braka.

Zbog ukupnog stanja u društvu (neuređen sistem, nezaposlenost, drugi problemi mladih), kao i zbog poremećenih društvenih vrijednosti, te iz drugih razloga očekuje se porast razvoda brakova, u 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu. Nakon provedenih naprijed navedenih aktivnosti ova Ustanova će se na pozive Općinskog suda Velika Kladuša odazivati na pripremama ročišta i glavne rasprave.

Nakon obilaska porodica Centar će Općinskom sudu Velika Kladuša na njegov zahtjev dostavljati podatke o: imovinskim prihodima roditelja malodobne djece, te o ličnim i porodičnim prilikama malodobne djece.

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Dragana Milojković Čović
DIREKTAN KONTAKT

Starateljstvo

Starateljstvo nad maloljetnim osobama je regulirano Porodičnim zakona F BiH (“Službene novine FBIH” br. 35/05). Naime, članom 186 propisani su uslovi koji moraju biti zadovoljeni da bi se malodobna osoba stavila pod starateljstvo:

  1. čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su nepoznatog boravišta duže od tri mjeseca,
  2. čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko staranje,
  3. čiji roditelji nisu stekli poslovnu sposobnost, ili im je ona oduzeta ili ograničena,
  4. čiji su roditelji odsutni, spriječeni ili nesposobni redovno se starati o svom djetetu, a nisu povjerili njegovo čuvanje i odgoj osobi za koju je organ starateljstva utvrdio da ispunjava uvjete za staratelja.

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Mirsada Krupalija
DIREKTAN KONTAKT

Oduzimanje roditeljskog staranja

Oduzimanje roditeljskog staranja je propisano članom 154 Porodičnog zakona F BiH (“Službene novine FBIH” br. 35/05) u kojem stoji da se oduzima roditeljsko staranje roditelju  koji zloupotrebom svojih prava, ili grubim zanemarivanjem svojih dužnosti, ili napuštanjem djeteta, ili nestaranjem o djetetu sa kojim ne živi očito stavlja u opasnost sigurnost, zdravlje ili moral djeteta, ili koji ne štiti dijete od ovakvog ponašanja drugog roditelja ili druge osobe.

Roditeljsko staranje se može oduzeti i roditelju koji ne stvara uvjete za održavanje osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa drugim roditeljem ili onemogućava odnosno sprječava njihovo održavanje.

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Mirsada Krupalija
DIREKTAN KONTAKT