OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN SOCIJALNIH RADNIKA

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN SOCIJALNIH RADNIKA

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu obilježen Međunarodni dan socijalnih radnika 21.03.2017.godine,u organizaciji Saveza socijalnih radnika F BiH i Fakulteta političkih nauka i Misije OSCE-a u BiH.   Važnost obilježavanja je u činjenici da su ove godine...
Održan III Modul edukacije Psihosocijalni pristup u radu sa preživjelim i preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina,seksualnog nasilja,drugih krivičnih djela (nasilja u porodici i trgovina ljudima)

Održan III Modul edukacije Psihosocijalni pristup u radu sa preživjelim i preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina,seksualnog nasilja,drugih krivičnih djela (nasilja u porodici i trgovina ljudima)

Udruženje MEDICA iz Zenice održalo Treći Modul Psihocojijalnog pristupa u radu sa svjedocima/žrtvama od 14-16.03.2017.godine,u Zenici u hotelu Zenica na kojem su uzeli učešće i predstavnici Centra za socijalni rad Velika Kladuša.   Edukacija je održana za predstavnike...