Informacije o zdravstvenoj zaštiti

Informacije o zdravstvenoj zaštiti

Putem ove informacije upoznat ćemo Vas sa pravima koja građani Velike Kladuše mogu ostvariti putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, te problemima sa kojima se ova Ustanova susreće u provođenju istih. Također, ćemo Vam...

O nama

Početkom davne 1963 godine u općini Velika Kladuša građani su svoja prava iz oblasti socijalne zaštite ostvarivali putem službe socijalne zaštite koja je bila u okviru općinskog organa uprave i imala je jednog referenta socijalne zaštite. Kako su potrebe za socijalnom...