Program rada i plan finansijskog poslovanja za 2012.godinu

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (u daljem tekstu: Centar) u 2012. godini odvijat će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja...

Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad za 2011. godinu

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je Ustanova socijalne zaštite koja se bavi poslovima, aktivnostima i stvaranjem uslova za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica u stanju socijalne potrebe, obezbjeđivanjem sredstava...