Posredovanje u razvodu braka

Pored redovnih (osnovnih) aktivnosti ova Ustanova  će se u 2011. godini baviti  i drugim, veoma važnim i veoma složenim poslovima, koji zahtijevaju individualni i timski stručni rad, a to se odnosi na posredovanje prije razvooda braka. Ovu aktivnost JU Centar za...

Starateljstvo

Starateljstvo nad maloljetnim osobama je regulirano Porodičnim zakona F BiH (“Službene novine FBIH” br. 35/05). Naime, članom 186 propisani su uslovi koji moraju biti zadovoljeni da bi se malodobna osoba stavila pod starateljstvo: čiji su roditelji umrli, nestali,...

Oduzimanje roditeljskog staranja

Oduzimanje roditeljskog staranja je propisano članom 154 Porodičnog zakona F BiH (“Službene novine FBIH” br. 35/05) u kojem stoji da se oduzima roditeljsko staranje roditelju  koji zloupotrebom svojih prava, ili grubim zanemarivanjem svojih dužnosti, ili napuštanjem...