Starateljstvo nad maloljetnim osobama je regulirano Porodičnim zakona F BiH (“Službene novine FBIH” br. 35/05). Naime, članom 186 propisani su uslovi koji moraju biti zadovoljeni da bi se malodobna osoba stavila pod starateljstvo:

  1. čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su nepoznatog boravišta duže od tri mjeseca,
  2. čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko staranje,
  3. čiji roditelji nisu stekli poslovnu sposobnost, ili im je ona oduzeta ili ograničena,
  4. čiji su roditelji odsutni, spriječeni ili nesposobni redovno se starati o svom djetetu, a nisu povjerili njegovo čuvanje i odgoj osobi za koju je organ starateljstva utvrdio da ispunjava uvjete za staratelja.

STARATELJSTVO NAD MALOLJETNIM OSOBAMA