EU SOCEM-ODRŽANA TREĆA ZAJEDNIČKA RADIONICA

EU SOCEM-ODRŽANA TREĆA ZAJEDNIČKA RADIONICA

Radionica „IZRADA ZAJEDNIČKOG DOKUMENTA NACRTA STANDARDA KVALITETE ZA CENTRE ZA SOCIJALNI RAD“ održana 06.04.2016.godine, na Jahorini. Radionici su prisustvovali predstavnici svih 12 Centara za socijalni rad iz F BiH, RS i Brčko Distrikta, koji su u IPA Projektu...
KOORDINACIONI SASTANAK SA UDRUŽENJEM „MEDICA“ ZENICA iz ZENICE

KOORDINACIONI SASTANAK SA UDRUŽENJEM „MEDICA“ ZENICA iz ZENICE

U skladu sa potpisanim protokolom 2013.godine „Mreže podrška preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području USKa“, od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK-a, Ministarstva unutrašnjih...