U skladu sa potpisanim protokolom 2013.godine „Mreže podrška preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području USKa“, od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK-a, Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, Kantonalnog  tužilaštvo USK-a, Kaontonalnog suda u Bihaću, Zavoda za besplatnu pravnu pomoć USK-a, Općinskih  sudova USK-a: Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bosanska Krupa i Sanski Most, Općine USK-a : Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ i Sanski Most, Centara za socijalni rad USK-a: Velika Kladuša, Cazin, Bužim, Bosanska Krupa, Bihać, Bosanski Petrovac i Sanski Most, Centrara za mentalno zdravlje USK-a: Velika Kladuša, Bihać, Ključ i Sanski Mosta, NVO Zene sa Une, Udruženje Prijedorčanki „IZVOR“ Prijedor, Udruženje logoraša USK-a, Udrženje „Žene žrtve rata“  iz Sarajev i Udrženje Medica iz Zenice održalo je koordinacioni sastanak.

 

Udruženje „Medica“ Zenica organizovalo je sastanak 24.03.2016.godine u Bihaću na temu predstavljanje Programa edukacije za 2016/2017 godinu, upoznavanje polaznika sa koordinacionim tijelom i dosadašnjim postignućima.

 

Na sastanku je dogovoreno da će se edukacija svih potpisnika Protokola  sa USK-a odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus će se održati u junu mjesecu 2016.godine a drugi ciklus početkom novembra 2016.godine.