Program rada JU Centar za socijalni rad za 2014. godinu

Djelatnost socijalne zaštite na području općine Velika Kladuša obavlja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša. JU Centar za socijalni rad je ustanova od posebnog interesa za općinu Velika Kladuša u provedbi socijalne i porodične zaštite, koja svojom organizacijom...

Program rada i plan finansijskog poslovanja za 2012.godinu

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (u daljem tekstu: Centar) u 2012. godini odvijat će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja...

Program rada i plan finansijskog poslovanja za 2011.godinu

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u 2011. godini, odvijati će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kriterija koji će uslovljavati...