Djelatnost socijalne zaštite na području općine Velika Kladuša obavlja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša. JU Centar za socijalni rad je ustanova od posebnog interesa za općinu Velika Kladuša u provedbi socijalne i porodične zaštite, koja svojom organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem socijalnih usluga zadovoljava potrebe naših građana.

Ustanova je pravno lice, upisana je u sudski registar i svoju djelatnost obavlja u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno prema odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtva rata i zaštite porodice s djecom F BiH, Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom USK, Porodičnog zakona F BiH.

 

Ustanova osigurava mjere i programe namijenjene socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim ličnim i porodičnim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu i porodici, a s ciljem unaprijeđenja kvalitete života i osnaživanje korisika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Kvalitet i kvantitet pruženih usluga u pogledu pružanja usluga financijske, odnosno materijalne pomoći ovisit će i u toku 2014. godine o stanju Budžeta F BiH, USK i Općine Velika Kladuša.