Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Broj: 01-30-1229-2/2021 Velika Kladuša, 01.11.2021. godine Na  osnovu člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik USK“, br. 7/19 i 11/19), člana 50. tačka 15. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, člana 10. Pravilnika o radu,...
Informacije o zdravstvenoj zaštiti

Informacije o zdravstvenoj zaštiti

Putem ove informacije upoznat ćemo Vas sa pravima koja građani Velike Kladuše mogu ostvariti putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, te problemima sa kojima se ova Ustanova susreće u provođenju istih. Također, ćemo Vam...