Vlada USK-a ovom Odlukom je proširila prava iz zdravstvenog osiguranja na ovisnike o teškim drogama i duševne bolesnike (sa šifrom F20,0….F20,9).

 

Istom Odlukom ukinuto je pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite licima koja boluju od zaraznih oboljenja za period liječenja i dijagnosticiranja sem osoba koje boluju od TBC-a.

Odluku možete preuzeti u prilgu.