Pored redovnih (osnovnih) aktivnosti ova Ustanova  će se u 2011. godini baviti  i drugim, veoma važnim i veoma složenim poslovima, koji zahtijevaju individualni i timski stručni rad, a to se odnosi na posredovanje prije razvooda braka. Ovu aktivnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša kao ovlašteni posrednik za područje Općine Velika Kladuša provodit će u skladu sa Porodičnim zakonom F/BiH. Navedeno podrazumijeva:

  1. razgovore i pokušaje mirenja osoba u bračnoj zajednici;
  2. uzimanje izjava od oba partnera;
  3. izrada mišljenja o povjeri djece pri razvodu braka
  4. izrada mišljenja o kontaktiranju roditelja sa djecom poslije razvoda braka;
  5. dogovor o učešću roditelja o izdržavanju djece kod kojih ona neće živjeti;
  6. posredovanje po zajtjevu bračnih drugova prije podnošenja tužbe za ratvod braka.

Zbog ukupnog stanja u društvu (neuređen sistem, nezaposlenost, drugi problemi mladih), kao i zbog poremećenih društvenih vrijednosti, te iz drugih razloga očekuje se porast razvoda brakova, u 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu. Nakon provedenih naprijed navedenih aktivnosti ova Ustanova će se na pozive Općinskog suda Velika Kladuša odazivati na pripremama ročišta i glavne rasprave.

Nakon obilaska porodica Centar će Općinskom sudu Velika Kladuša na njegov zahtjev dostavljati podatke o: imovinskim prihodima roditelja malodobne djece, te o ličnim i porodičnim prilikama malodobne djece.