Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša u sklopu projekta „Pokreni se glasno protiv nasilja“, koji je finansijski podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu, sprovodila je aktivnosti na području općina Cazin i Velika Kladuša, a koje su se odnosile na podjelu promotivnog materijala/ info tačaka „Nisi sama, pomoć postoji, prijavi nasilje!“. Info tačke su postavljene u srednjim i osnovnim školama, te u centrima za socijalni rad Cazin i Velika Kladuša.

 

Navedene institucije pružile su punu podršku, te izrazile želju i spremnost za buduću suradju na ovakvim i sličnim projektima. Ovim projektom i sličnim aktivnostima želi se smanjiti broj slučajeva nasilja nad djevokama i ženama, kao i nasilja uopće, na području općina Cazin i Velika Kladuša, putem aktivnih mjera prevencije s direktnim korisnicima, te potencijalnim žrtvama nasilja.

Napominjemo da ćemo i u narednom periodu raditi aktivnosti vezane za istu problematiku, na području općina, u sklopu uličnih akcija, dijeljenja promo materijala, te nastavka redovnih aktivnosti.

{gallery}dom{/gallery}