Zakon o hraniteljstvu F BiH objavljen je 15.03.2017.godine,a njegova primjena je odgodjena 12 mjeseci kako bi se stvorili uslovi za njegovu primjenu.Ti uslovi su da Kntonalna ministarstva donesu Instrukcije iz oblasti hraniteljstva po kojima će postupati Centri za socijalni rad sa USK-a.

 

  • edukacija i certificiranje stručnih radnika u Centrima za socijalni rad koji rade na poslovima hraniteljstva.
  • edukacija i cerificiranje porodica-hranitelja koji imaju na smještaju djecu bez roditeljskog staranja.

 

Svrha hraniteljstva je smještaj hranjenika u lokalnoj zajednici radi održivosti porodičnih i drugih socijalni veza i najboljeg interesa djeteta. Ovaj zakon je donio i novinu u pogledu uslova hranitelja za obavljanjehraniteljstva od njihove osobnosti,zdravstvenog stanja,stambeno-materijalnog stanja i završene škole.

 

Po prvi put je određena i naknada hraniteljima za njihov rad i trud pored naknade koju dobivaju hranjenici.Moramo naglasiti da je ova naknada simbolična ali je prvi korak u nagrađivanju hranitelja.

 

Dana 05.07.2019.godine, upriličena dodjela certifikata u Vijećnici Općine Velika Kladuša hraniteljima koji su prošli tromjesečnu obuku iz hraniteljstva sa područja Općine Velika Kladuša. Obuku su rganizovali SOS Dječija sela BiH uz podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u okviru projekta “Dom za svako dijete”.

 

Obuka je održana kroz osam sesija koju su edukatorice Maida Kovačević uposlenica SPŽZ Bihać i Zerina Kapić uposlenica Centra za socijalni rad Cazin održale sa hraniteljima u Velikoj Kladuši. Certifikati su dodjeljini za četiri porodice iz Velike Kladuše. Ovom činu koji je bio jako obojen emocijama gdje je “kanula i poneka suza” prisustvovala je i Ministrica zdravstva rada i socijalne politike USK-a dr.Nermina Ćemalović,u ime Načelnika Općine Velika Kladuša prisustvovao je Husein Delić savjetnik za pravne poslove, Emira Veljačić direktorica Centra iz Velike Kladuše,socijalni radnici koji rade na poslovima hraniteljstva Adaleta Trako i Arnela Ljumanović, predstavnici SOS Dječijih sela BiH iz Sarajeva Edmira Aščić i lokalni mediji RVK.