JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je u mjesecu martu u saradnji sa supermarketom Škafa doo podružnica Velika Kladuša, izvršila podjelu paketa socijalno ugrozenim porodicama. Paketi prehrambenih namjernica i higijenskih potrebština za 31 socijalno najugroženiju porodicu koja se nalazi na evidenciji JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša.

Menadžment Skafe doo pokazao je interesovanje za socijalno ugrožene porodice. Kako bi donekle omogućili lakši život porodicama koje su lošeg materijalnog statusa, najavili su i dalju saradnju sa JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.