Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša obuhvatit će sažet pregled rada naše Ustanove u 2014. godini.

Djelovanje JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u izvještajnom periodu odvijalo se na zadovoljavajući način, iako se ustanova kroz cijelu 2014. godinu suočavala sa brojnim poteškoćama.

Naročito izražen problem je neredovito doznačavanje sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona. S tim u vezi je sa 31.12.2014. godine stalna novčana pomoć isplaćena za mjesec mart 2014. godine, naknada porodiljama u radnom odnosu i van radnog odnosa za mjesec januar 2014. godine, isplate civilnim žrtvama rata za mjesec novembar 2014. godine, smještaj u drugu porodicu za mjesec oktobar 2014. godine, smještaj u ustanove za mjesec mart 2014. godine i dodatak za tuđu njegu i pomoć od strane drugog lica za mjesec mart 2014. godine.

Ovakvo stanje se reflektiralo na kompletan rad naše ustanove.
Loša socijalno-ekonomska situacija u kojoj se veliki broj građana naše lokalne zajednice nalazi na ovaj način je dodatno pogoršana, a pomoć socijalno ugroženim građanima se svela jednokratne pomoći koje Općina Velika Kladuša izdvaja iz svog budžeta. Sredstva koja Općina Velika Kladuša izdvaja u ovu svrhu su u protekloj godini redovno doznačavana, ali su ona nedostatna imajući u vidu sve veći broj zahtjeva naših građana.

Kako je i ranijih godina isticano, veliki problem naše ustanove je i nepopunjenost stručnim i drugim kadrom. Od jula mjeseca 2013. godine ustanova nema uposlenog vozača čime je odlazak stručnih radnika na teren uveliko otežan.
Dodatni problem sa kojim se ustanova suočila je i prestanak radnog odnosa jednom od dilplomiranih pravnika u mjesecu oktobru 2014. godine, a zatim i prestanak radnog odnosa jednom od diplomiranih socijalnih radnika, do kojeg je došlo krajem novembra 2014. godine.

Od kraja novembra 2014. godine ustanova ima uposlena četiri stručna radnika, od čega dva diplomirana socijalna radnika, jedan magistar psiholoških nauka i jedan dilomirani pravnik.
Poslovi iz referata koje su obavljali radnici kojima je prestao radni odnos je preraspoređen na preostala četiri stručna radnika.
Na ovaj način je dovedeno u pitanje adekvatno pružanje usluga socijalne i porodične zaštite iz djelokruga rada naše ustanove.

Od mjeseca oktobra 2014. godine ustanova je otpočela sa unosom korisnika po svim pravima u jedinstvenu bazu podataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, tzv. SOTAC bazu.
Unos korisnika i prava koja korisnici ostvaruju vrše četiri stručna radnika koja Ustanova trenutno ima uposlena.

U toku 2015. godine će svi korisnici biti uneseni u SOTAC bazu, što će u velikoj mjeri olakšati rad zaposlenicima, kao i mogućnost nadzora i praćenja od resornih ministarstava s nivoa USK i F BiH.
Unatoč iznesenim poteškoćama, zaposlenici ove ustanove su uspjeli u najvećoj mjeri krajnje profesionalno i odgovorno udovoljiti brojnim zahtjevima građana.