Na osnovu odluke Upravnog odbora br: 01-UO-34-904-1/2016 od 01.07.2016. godine JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, raspisuje: 

 

JAVNI KONKURS

Raspisuje se javni konkurs za upražnjena radna mjesta:

 • Pravnik (1 izvršilac);
 • Socijalni radnik (1 izvršilac);

Javni konkurs za upražnjene pozicije raspisuje se na neodređeno vrijeme.

U skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:

Pozicija 01)

 • VSS – Pravni fakultet;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni upravni ispit;
 • poznavanje rada na računaru.

Pozicija 02)

 • VSS ili VŠS –  VI ili VII stepen Fakultet političkih nauka, odsjek socijalni rad;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni upravni ispit;
 • poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 3. Kopija diplome o završenom fakultetu;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

(Navedeni dokumenti treba da se šalju kao orginal ili ovjerene kopije).

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

VELIKA KLADUŠA

Ul. Cazinska br. 3

77230 VELIKA KLADUŠA

Sa naznakom “Prijava na konkurs“