JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša izabrana je u IPA projekat Delegacije EU “Podrška pružaocima socijalne pomoći i poboljšanje kapaciteta za praćenje“ SOCEM“.

Projekat je obuhvatio 12 Centara iz FBIH, RS i Distrikta Brčko: Velika Kladuša, Mrkonjić Grad, Gradačac, Donji Vakuf, Široki Brijeg, Tomislavgrad, Nevesinje, Novi Grad, Pale, Brod, Brčko i Odžak.

Partneri u provođenju projekta su Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Projekat provodi EPRD –Konzorcij.

Sveukupni cilj ovog projekta je unaprijediti socijalnu zaštitu ranjivih i socijalno ugroženih grupa i poboljšati monitoring, izvještavanje i promociju ljudskih prava. Specifični rezultati projekta koje treba postići su:

REZULTAT I:

        pružanje podrške zakonskim reformama socijalne pomoći u Entitetima u u Brčko Distriktu;

        terensko mapiranje potreba zakonodavnih reformi;

        izrada Zakona, Pravilnika i sličnih dokumenata o ljudskim pravima.

REZULTAT II:

Ojačani Centri za socijalni rad u pružanju efektivnih i socijalnih usluga uz poseban fokus pomoć starijim osobama.

REZULTAT III: ojačan sistem za praćenje pristupa ostavrivanja prava ranjiivih grupa u BiH.

 

U okviru ovog projekta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je dobila:

v  automobil FIAT 500L u vrijednosti od 25.000KM;

v  4 laptopa u vrijednosti  6.000 KM

v  Fax-printer u vrijednosti od 1.000 KM