Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a“, broj: 17/05, 1/05 i 4/09) utvrđeno je slijedeće:

Od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica:

 

 1. Osigurana lica koja primaju stalnu novčanu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti i lica smještena u ustanovama socijalne zaštite
 2. Porodice šehida i poginulih boraca
 3. Ratni vojni invalidi shodno procentu invalidnosti
 4. Nezaposleni demobilisani borci koji zdravstvenu zaštitu ostvaruju putem Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida
 5. Raseljena lica koja imaju svojstvo osiguranog lica po tom osnovu
 6. Duševni bolesnici koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život i život drugih lica ili oštetiti materijalna dobra
 7. Oboljeli od progresivnih nervno-mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks-skleroze.
 8. Darivaoci krvi koji su darivali krv deset i više puta

 

Od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su i osigurana lica:

 

 1. djeca od rođenja do navršenih 15 godina života
 2. stariji maloljetnici do 18 godina života i
 3. lica nakon navršenih 65 godina života.

 

Lica iz stava 1. ovog člana su oslobođena neposrednog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite kada ih osigurava organ uprave Kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite, i to – za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu i za lica nakon navršenih 65 godina života, kao i za lica koja osigurava organ uprave Kantona nadležan za obrazovanje – za učenike do 18 godina.

 

Za osigurana lica iz stava 1. ovog člana plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite vršit će, u vidu premije, organ uprave nadležan za poslove socijalne i dječje zaštite.

 

Dakle, osobe sa navršenih 65 godina života su oslobođene plaćanja učešća u troškovima zdravstvene zaštite (premije) samo ako ih osigurava nadležni kantonalni organ uprave, odnosno Centar za socijalni rad i pod uslovom da isti organ izvrši plaćanje premije za ova osigurana lica.

 

I AKO JE ODLUKA STUPILA NA SNAGU JOŠ 2009.GODINE ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK-a NE PROVODI ISTU NI U 2012.GODINI