Konferencija “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj zajednici“koja ima za cilj povećati sudjelovanje civilnog društva u zakonodavnom i političkim reformama o poslovnoj sposobnosti kako bi se osigurala provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, održala se 29. i 30 maja u Sarajevu u okviru projekta PERSON, koji finansira Evropska unija, a u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH– SUMERO. Učešće u Konferencije koja predstavlja odličnu priliku za razmjenu iskustava uzeli su brojni stručnjaci iz domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave ovom tematikom, socijalnih radnika, pravnika i doktora. Čast da prisustvuje ovom eminentnom skupu imala je i JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Konferencija se sastojala iz tri tematska dijela. Centralna tema je bila pregled trenutne situacije u vezi sa oduzimanjem poslovne sposobnosti u Bosni i Hercegovini, dok je dio konferencije bio predviđen da se čuju i iskustva u ovoj oblasti u regionu i Evropskoj uniji. Posebnu pažnju organizatori su posvetili tematici stanovanja osoba sa invaliditetom u zajednici uz adekvatnu podršku. Program Konferencije bio je fokusiran na teme koje se tiču pravne regulative, rehabilitacije, istraživanja i statističkih podataka, a sa kakvim su se problemima susretali u svojim sredinama mogli smo čuti od eminentnih stručnjaka iz zemalja regijona i Evropske unije.

Projekat PERSON partnerski implementiraju National University of Ireland, MDRI-S Srbija, RUSIHAK Turska, ISDY Kosovo, The Shine Hrvatska i Savez Sumero FBiH. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije kroz programe Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) i Civil Society Facility (CSF).

 {gallery}Konferencija Sumero{/gallery}