Civilne žrtve rata prema oštećenju organizma razvrstane su u šest kategorija i to:

 • invalidi sa 100% oštećenja  kojima je za redovan život potrebna njega i pomoć  od strane druge osobe;
 • invalidi sa 100% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 90% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 80% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 70% oštećenja organizma;
 • invalidi sa 60% oštećenja organizma.

U 2010. godini  lična invalidnina  je isplaćivana u umanjenom iznosu od 10 %  na ime mjera uštede i to:

 • I kategorija- invalidnina  u iznosu od 507,56 KM
 • II kategorija – invalidnina  u iznosu od 370,51 KM
 • III kategorija – invalidnina u iznosu od 279,15 KM
 • IV kategorija – invalidnina u iznosu od 218,25 KM
 • V kategorija – invalidnina u iznosu od 162,41 KM
 • VI kategorija – invalidnina u iznosu od 91,36 KM

Mjesečni novčani iznosi za njegu i pomoć od strane druge osobe u 2010.godini isplaćivani su u  umanjenom iznosu od 10% na ime mjera uštede i  to:

 1. dodatak za njegu i pomoć I stepen invalidnosti u iznosu od 507,56  KM
 2. dodatak za njegu i pomoć II stepen invalidnosti u iznosu od  355,28 KM
 3. dodatak za njegu i pomoć III stepen invalidnosti u iznosu od 253,77 KM

Mjesečni ortopedski dodatak, također je u 2010. godini isplaćivan u umanjenom iznosu od 10% na ime mjera uštede i to:

 1. za civilne žrtve rata I stepen u iznosu od 147,19 KM
 2. za civilne žrtve rata II stepen u iznosu od 111,66 KM
 3. za civilne žrtve rata III stepen u iznosu od 86,28 KM

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA CŽR-a PRIPADNIKA NO

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA CŽR-a LOGORAŠI

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA CŽR-a