Odlukom Vlade USK-a od 18.09.2019. godine utvrđena naknada u visini od 1000, 00 KM., za djecu rođenu u periodu od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine, a koja su u porodici rođena kao treće, i svako naredno dijete.

Za porodilje/roditelje koji imaju prebivalište na području Općine Velika Kladuša, zahtjevi za ovu naknadu se podnose putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za treće i svako naredno živorođeno dijete, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Obavještenje o prebivalištu za roditelje (CIPS);
  • Izvodi iz matične knjige za novorođeno dijete/djecu;
  • Izvodi iz matične knjige rođenih za ostalu djecu;
  • Broj transakcijskog računa;
  • Potvrda da drugi roditelj nije ostvario isto ili slično pravo na području drugog grada/općine u BiH (ova potvrda se dostavlja samo u slučaju da drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području drugog grada/općine u BiH).

Također, obavještavamo porodilje (u radnom odnosu, i van radnog odnosa) koje su se porodile u septembru mjesecu ove godine, a koje su već podnijele zahtjeve za ostvarivanjem prava na naknadu plate, odnosno na jednokratnu pomoć, da imaju mogućnost da podnesu zahtjev i za naknadu u visini od 1.000,00 KM, ako se radi o trećem i svakom narednom živorođenom djetetu.

Za sva dodatna pitanja kontakt osoba: Sinan Huskić 037/ 775-065 lokal (4)

Odluku Vlade USK možete preuzeti OVDJE