Dana 17.01.2017.godine, upriličen sastanak u Centru za socijalni rad Velika Kladuša Šefa kancelarije OSCE-a Martina Bianchia i službenice za ljudska prava Arijane Aganović sa vd direktoricom Centra za socijalni rad Velika Kladuša Emirom Veljačić.

 

 

Na sastanku se razgovaralo o problemima sa kojima se susreće Centar za socijalni rad Velika Kladuša u svom radu jer OSCE-e ima dugogodišnju saradnju sa Centrima USK-a, prateći rad Centara i pruža podršku u okviru svojih nadležnosti.

 

 

Izmedju ostalih problema koje Centar za socijalni rad Velika Kladuša ima u svom radu posebno se ističe  nedovoljna popunjenost stručnim kadrom koji rezultira nezadovoljstvom institucija i ustanova sa kojima se sarađuje i klijenata koji su direktni korisnici usluga.

 

 

Zatim isplata socijalnih davanja koju vrši Kantonalno ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Bihać koja kasne mimo svih rokova.

 

Za porodilje u radnom i van radnog odnosa zadnja isplata bila za Februar mjesec 2015.godine,što znači skoro dvije godine.

 

Isplata za smještaj u Ustanovama socijalne zaštite za odrasla i mldb.lica također kasni skoro 1,5 g. Od Septembra mjeseca 2015.godine.tako da su Ustanove pokrenule sudski spor za naplatu neisplaćenih potraživanja.

 

Na kraju sastanka dogovoreno da se upriliči sastanak direktora svih osam Centara sa USK-a jer u ovom djelu svi imamo iste probleme sa Premijerom USK-a,Ministarstvom finansija USK-a i Ministarstvom zdravstva,rada i socijalne politike USK-a.Nastojat će se da u što skorije vrijeme dođe do sastanka.