Federalno ministarstvo rada i soijalne politike u sradnji sa UNICEF-om BiH organiziralo radionicu za podršku razvoja sistema hraniteljstva u F BiH 19.Aprila 2017.godine,u Sarajevu vezano za primjenu Zakona o hraniteljstvu koji je usvojen u Februaru mjesecu ove godine a koji prvi put u F BiH postoji kao samostalni Zakon.

Cilj radionice je bio przentacija aktivnosti i modela prakse hraniteljstva u Federaciji BiH te razvijanje modla edukacije za profesionalce i hranitelje.

Ispred Fderalnog ministarstva rada i soijalne politike przentirao je pomoćnik ministra Miroslav Jurešić  Program u „Transformaciji institucija za brigu o djci i prevenciji razdvajanja djece od porodice.“

 

O uvođenju PRIDE Modela prezentirao je licencirani PRIDE Trener iz Holandije Rob Van Pagge i Željka Burgund iz R Srbije gdje se Zakon o hraniteljstvu primjenjuje već devet godina.

Predstavljen je Program obuke i usvršavanja za profesionalce iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH.

Educirat će se 20 profesionalaca koji će biti obučeni za implementaciju PRIDE  programa.

Educirat će se i hranitelji prije prihvatanja uloge hraniteljstva.

10 iskusnih profesionalaca koji se bave socijalnim radom radit će ocjenu i procjenu hrniteljskih porodica.

Do kraja godine treba da se obuči 20 profesionalaca i 70 porodica iz Federacije BiH.

Ispred svakog Kantona Kantonalna ministarstva  za oblast socijalne zaštite predložili su po jednog prdstvnika za obuku.

Na kraju radionice stručni radnici iz socijalne zaštite iz Federacije BiH su diskutovali o primjeni Zakona o hraniteljstvu i došlo se do zaključka da će postojati mnogi problemi u primjeni istog ali da se mora početi sa iplementacijom idućee godine.

 

Iz dosadašnjih iskustava raspravlja se uvijek o istim problemima jer se Zakoni u F BiH donose po standardima Evropskih zemalja koji su teško primjenjivi za uslove u kojima živi stanovništvo i uslove u kojima rade Centri za socijalni rad u Federaciji koji pije svega nisu kadrovski popunjeni za implementaciju Novih zakona.