Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba kod kojih postoji sumnja na zarazne bolesti u periodu dijagnostike i liječenja:

  • Izvod iz MKR-ih (ne strarije od 3 mjeseca, fotokopiju lične karte ovjerenu od strane ovlašetenog organa;
  • medicinska dokumentacija ili drugi dokaz (potvrda) izdatu od strane ovlaštenog lječnika o postojanju sumnje na zarazne bolesti

ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOD KOJIH POSTOJI SUMNJA NA ZARAZNE BOLESTI