Pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi uže porodice civilne žrtve rata i to:

  1. udovica- kada navrši 55.godina života ili udovac – kada navrši 65.godina života, a prije navršenih 55. odnosno 65.godina kada su nesposobni za privređivanje.
  2. djeca, usvojioci i pastorčad – do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog redovnog školovanja, a najkasnije do 25.godine života, a ako su nesposobni za privređivanje dok ta nesposobnost traje  pod uslovom da je nesposobnost nastupila prije 15.godine života;
  3. roditelji civilne žrtve rata imaju pravo na porodičnu invalidninu iako su članovi uže porodice ostvarili to pravo;
  4. oćuh, maćeha koji su osobu od koje izvode pravo izdržavali ili ih je ta osoba izdržavala najmanje 5.godina prije smrti, imaju pravo na porodičnu invalidninu Navedena lica imaju preče pravo od roditelja koji nije izvršavao roditeljsku dužnost prema osobi od koje se pravo izvodi.
  5. pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi porodice civilne žrtve rata od I do IV kategorije pod uslovom da je civilna žrtva rata prije smrti imala priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe i da je smrt civilne žrtve rata nastupila kao posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti;
  6. članovi porodice civilne žrtve rata koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje, a ostvarile su to pravo, također imaju pravo na porodičnu invalidninu.

Osnovica za određivanje porodične invalidnine iznosi 70% od osnovice za određivanje porodične invalidnine za porodicu poginulog borca, a u 2010. godini isplaćivana je u umanjenom iznosu od 10%   što  je mjesečno iznosilo:

  1. za jednog člana porodice 218,24 KM
  2. za dva člana porodice 279,15 KM
  3. za tri člana porodice 304,53 KM
  4. ta četiri i više članova porodice 329,91 KM

 

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA ČLANA PORODICE CŽR-a PRIPADNIKA NO

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA ČLANA PORODICE CŽR-a