Podijeljeno 10 paketa hrane iz donacije!

Centar za socijalni rad podijelio 10 paketa hrane za lica u stanju socijalne potrebe u vrijednosti paketa u iznosu od 120 KM.Sredstva su donirali naši sugrađani Sabljaković Hamdija-Hamdo sa suprugom Endirom koji žive i rade u SAD-u.
Zahvaljujemo se našim sugrađanima koji su socijalno osjetljivi i u ovim teškim trenutcima mislili na svoje sugrađane u Velikoj Kladuši. Također se zahvaljujemo na sredstvima u iznosu od 200 KM koja su izdvojili za kupovinu dezinfekcionih sredstava za kolektiv Centra za socijalni rad.

Kolektiv Centra za socijalni rad
Velika Kladuša