U okviru IPA projekta Delegacije EU,EU SOCEM organizirao prvi seminar na Temu „Poboljšanje standarda kvaliteta i upravljanje predmetima“ 18. I 19.februara 2016.godine, Mostaru.

Na seminaru učestvovalo svih 12 Centara iz F BiH,RS i Brčko Distrikta,koji su uključeni u IPA projekat,kao i predstavnici Centra za socijalni rad iz Velike Kladuše.

 

 

Cilj seminara je bio facilicirati ključno osoblje CSR u identificiranju najprikladnijih standarda kvalitete socijalnih usluga,upoznavanje sa konceptima i Protokolima te Primjenjivanje u budućnosti.

Facilitatori: Paul Donnelly Stručnjak za internacionalni organizacijski razvoj, Aida Dolić Nacionalni stručnjak za socijalnu inkluziju.

Učesnici su informisani o temama standardi kvalitete i upravljanja predmetima i implementaciji istih u okviru dogovorenog programa planiranja i konsultacije.

Na seminaru je dogovoreno da se organizuju Fokus grupe 02.03.2016.godine,sa predstavnicima Centra za socijalni rad,te predstavnicima općine Velika Kladuša,koji su relevantni za rad Centra.

{gallery}ipaa{/gallery}