Općinsko Vijeće Općine Velika Kladuša na svojoj Trećoj redovnoj sjednici 20.02.2017.godine,usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

 

Usvajanje ove Odluke značajno je za rad Ustanove jer je pri upisu u Sudski registar,Osnovnog suda iz Bihaća uočeno da nije usklađena Šifra djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji i nije mogao da se izvrši upis odgovone osobe za zastupanje.Sud je odredio da se nedostaci otklone u roku od 30 dana,a taj rok je bio 20.februar ove godine.

Da podsjetimo ista Odluka je upućena OV Općine Velika Kladuša na usvajanje kada nije dobila potrebnu većinu 26.01.2017.godine,a odnosila se na izmjenu šifre djelatnosti i Osnivanje Javne kuhinje kao dodatne djelatnosti JU Centar za socijalni rad.

Da Odluka nije usvojena na ovoj sjednici OV,Centar bi došao do blokade u radu jer odgovorna soba (direktorica) nebi mogla potpisivati rješenje kojima se priznaje korisnicima neko od prava iz oblasti socijalne ,porodično-pravne zaštite i drugih akata iz nadležnosti Ustanove.

Usvajanjem ove Odluke otklonjeni su nedostaci za upis u Sudski registar na zadovoljstvo i uposlenih i korisnika prava i usluga Centra.