Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do polaska u školu:

  • Izvod iz MKR-ih za dijete (ne starije od 3 mjeseca);
  • Kopija lične karte za roditelje ili staratelja (ukoliko je djete pod starateljstvom);
  • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista;
  • Kopija prijave prebivališta djeteta;
  • Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate od strane Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva;
  • Uvjerenje iz katastra za sve punoljetne članove domaćinstva.

ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DJECE DO POLASKA U ŠKOLU