Naša Ustanova građanima pruža  druge materijalne pomoći u koje spadaju: privremena pomoć – izuzetne pomoći, jednokratne pomoći, pomoći za subvencioniranje ili sufinansiranje troškova  pokopa.

Privremena materijalna pomoć se dodjeljuje osobi koja se nađe u stanju izuzetne socijalne potrebe koja se ne može zadovoljiti jednokratnom materijalnom pomoći. Visina pomoći iznosi 85% od prosječno isplaćene plaće u FBiH.

Jednokratna materijalna pomoć isplaćuje se licu koje se nađe u stanju socijalne potrebezbog pretrpljene prisilne migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja ili otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora koja se može ublažiti ili otkloniti jednokratnom novčanom pomoći.

Visina jednokratne novčane pomoći iznosi najviše do 35% prosječne plaće isplaćene u FBiH.

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ