Direktorica Centra za socijalni rad iz Velike Kladuše Emira Veljačić uzela aktivno učešće na završnom okruglom stolu po Projektu „Mladi i zajednica – Imaš pravo da znaš“ održanom 24.04.2017.godine u Bihaću. Centar za socijalni rad iz Velike Kladuše je bio potpisnik u implementaciji projekta koji je trajao od Aprila mjeseca 2016 – April 2017.godine.

 

 

 

Demokratska organizacija mladih iz Velike Kladuše realizirala je Projekat na  području tri Općine: Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa i Socijalno pedagoškom životnom zajednicom iz Bihaća (SPŽZ), a Prokat je finansirala  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

 

Projekat je imao za cilj okupiti sve relevantne aktere,prezentirati određene probleme na terenu i donijeti zaključke koji će dugoročno pomoći u rješavanju problema sa kojima se susreću marginalizirane grupe i pojedinci. Preventivno djelovati na smanjenju slučajeva trgovine ljudima u navedenim lokalnim zajednicama USK-a kroz prevenciju u direktnom kontaktu s potencijalnim žrtvama trgovinom ljudima/djecom a naročito mladim Romima koji se bave prosijačenjem.

 

Tokom trajanja jednogodišnjeg Projekta održane su radionice, fokusne grupe, posjete socijalno ugroženim porodicama, aktivna saradnja sa SPŽZ-om iz Bihaća, na Programu zapošljavanja mladih osoba bez roditeljskog staranja, unapređenje saradnje svih relevantnih aktera, posebno vlasti, obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, Zavoda za zapošljavanje USK-a, na planu prevencije i zaštite potencijalnih žrtava trgovine ljudima/djecom.

 

Ono što je naročito značajno a što je postignuto ovim Projektom jeste potpisivanje Memoranduma o saradnji između SPŽZ-a iz Bihaća i Zavoda za zapošljavanje USK-a i DOM Velika Kladuša.

Cilj potpisivanja Memoranduma je socijalna inkluzija mladih osoba bez roditeljskog staranja nakon što izađu iz sistema socijalne zaštite.

 

Direktorica Centra za socijalni rad Emira Veljačić je govorila o problemima djece bez roditeljskog staranja koja su smještena u ustanovama socijalne zaštite nakon završetka školovanja. Ova djeca izlaze iz sistema Socijalne brige, nema ih više u Zakonu o socijalnoj zaštiti a Centri za socijalni rad koji su ih smjestili nemaju ni minimalne mogućnosti da im pomognu u osamostaljivanju, nemaju sredstava a nemogu im ni pronaći posao kako bi započeli samostalan život a poslodavci jednostavno izbjegavaju zapošljavanje i nemaju senzibiliteta za njih.

 

Svi relevantni činioci našeg društva koji na bilo koji način mogu uticati na zapošljavanje treba da pruže šansu ovim mladim ljudima da zarađuju sebi za život,da žive od svog rada, da se brinu sami o sebi i da mogu osnovati svoje porodice. Kada ne dobiju šansu imaju sve uslove da završe na ulici a svi dobro znamo do kakvih sve društveno neprihvatljivih ponašanja ulica dovodi. Smatram da svi zajedno moramo uložiti dodatne aktivnosti kako cijeli sistem društvene brige nebi propao.

 

Ovaj Projekat je vrijedan svake pohvale jer je njegovom implementacijom dobilo posao 5 mladih osoba koje su izašle iz sistema socijalne brige koji su bili smješteni u SPŽZ- u Bihaću i prvi put se uvezao vladin i nevladin sektor.

 

Na zavšetku Okruglog stola Direktorica SPŽZ-a iz Bihaća Fikreta Halimović uručila je Zahvalnicu predstavnici DOM iz Velike Kladuše Jasmini Kesrović za postignute rezultate implementacijom Projekta.

 

{gallery}sastanak1{/gallery}