Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba oboljeli od cerebralne paralize, leukemije, melignih oboljenja, inzulno-ovisnog diabetesa, TBC i celijakije:

  • Izvod iz MKR-ih (ne strarije od 3 mjeseca, fotokopiju lične karte ovjerenu od strane ovlašetenog organa;
  • medicinska dokumentacija ili drugi dokaz (potvrda) izdatu od strane ovlašćenog lječnika o postojanju sumnje na zarazne bolesti.

ZAHTJEV ZA OSOBE OBOLJELE OD CEREBRALNE PARALIZE, LEUKEMIJE, MELIGNIH OBOLJENJE, INZULNO-OVISNOG DIABETESA, TBC I CELIJAKIJE