Dana 05.03.2014. godine na inicijativu direktorice JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša Veljačić Emire, održan je sastanak sa predsjednicima svih MZ-a u Velikoj Kladuši. Sastanku je prisustvovala i predsjedavajuća Općinskog vijeća Abdić Edina, Okanović Sead predsjednik Komisije za MZ-e i prostorno uređenje i socijalna radnica Ljumanović Arnela.

Na sastanku se razgovaralo o saradnji i komunikaciji predsjednika MZ sa Centrom za socijalni rad, a poseban akcenat je stavljen na socijalno ekonomski status stanovništva po MZ-a, a vezano za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Razgovaralo se o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno koja to lica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu preko Centra za socijalni rad, a predsjednicima MZ-a uručen je materijal za ostvarivanje istog.

Sastanak se trebao nastaviti sa predstavnicima OSCE-a ali zbog vremenske limitiranosti donešen je zaključak da se održe sastanci po MZ-a sa članovima savjeta MZ-a na kojima će biti prisutni predstavnici Centra za socijalni rad.