U prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona za 24.01.2012.godine od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK-a zakazan je sastanak na koji su pozvani direktori centara za socijalni rad sa saradnicima i predstavnici OSCE-a. Za dnevni red predložene su slijedece teme:

 

 

 

  1. revizija u potupku ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite
  2. zdravstveno osiguranje neosiguranih građana putem centara za socijalni rad
  3. aktiviranje rada Udruženja socijalnih radnika USK-a
  4. ostala pitanja

Zbog mnogobrojnih problema koji su prisutni u ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje, (uplaćivanje premije za osiguranike koji prava ostvaruju putem centara za socijalni rad), JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša predlaže da se na sastanak pozove direktor ili druga odgovorna osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i predstavnik porezne uprave USK-a.

Obzirom na važnost tema sastanku će prisustvovati resorni Ministar kao i oba pomoćnika ministra.