Direktori Centara za socijalni rad iz Velike Kladuše, Cazina, Bužima, Bosanske Krupe, Bihaća, B.Petrovca, Kluča i Sanskog Mosta održali sastanak sa Premijerom USK-a Huseinom Rošićem, Ministrom Zdravstva, rada i socijalne politike Salihom Mesićem i Ministricom Finansija Zlatkom Šepić.

Sastanak je uslijedio nakon višemjesečnih nastojanja direktora centara da do istog dođe,kojeg je dogovorila Načelnica sektora za Socijalnu politiku Aida Omanović dana 06.02.2017.godine.

 

Ralog za sazizavanje sastanka  je težak položaj korisnika socijalnih davanja i samih Centara u pogledu isplate socijalnih davanja od strane Ministarstva zdravstva,rada i socijalne politike USK-a,koja se ne isplaćuju unazad dvije godine (2015 i 2016.godina).što dovodi do mnogih drugih problema kao što su tužbe ustanova socijalne zaštite gdje svaki centar ima smještene korisnike (to su uglavnom lica bez porodičnog staranja,sa oduzetom poslovnom sposobnosti i sa duševnim smetnjama) i prijetnje da će nam vratiti korisnike zbog neizmirenih obaveza.

Takva situacija jov više dovodi do neželjenih komplikacija kao što je pored iznosa za dugovanja i zatezna kamata i blokada računa Centara.I vraćanje štićenika Centrima a Centri ih nemaju gdje smjestiti jer su to štićenici bez krova nad glavom i uglavnom duševno oboljele osobe koje bi bile prepuštene ulici bez ikakve mogućnosti da im se pomogne.

Dugovanja prema Centru za socijalni rad iz Velike Kladuše,

Za korisnike Socijalne pomoći za period od 01.01.2016.-31.12.2016.godine            58.469,oo KM,

Smještaj u Ustanove soc.zaštite za period od 01.09.2015.- 31.12.2016.g.              174.001,78 KM,

Porodilje u radnom i van radnog odnosa za period od  01.03.2015.- 31.12.2016.g. 450.576,63 KM.

 

Ukupna dugovanja prema Centru za socijalni rad iz Velike Kladuše za 2015.i 2016.godinu iznose 700.525,68 KM.

Ovakva cifra dudgovanja je zabrinjavajuća!

Drugi veliki problem je isplata za Porodilje u radnom i van radnog odnosa kojima poslodavci isplaćuju naknadu a Centri treba da izvrše refundaciju po pristiglim sredstvima od Kantona što dovodi do nepovoljnog položaja samih Poslodavaca koji čekaju sredstva skoro dvije godine.Moramo i pohvaliti Poslodavce koji su do sada imali razumjevanja za probleme u isplati ali je i njihovom strpljenju došao kraj pa su Centrima počeli slati opomene pred tužbu a da negovorimo o posljedicama eventualnog vođenja sudskih sporova i naplatama potraživanja.

Sve smo ove probleme iznijeli Premijeru USK-a i Ministrima, skrenuli pažnju da se mora imati senzibiliteta prema problemima Centara i da se u što kraćem roku počne sa isplatama dugovanja prema svim Centrima sa USK- a jer su ta dugovanja preko 7.000.000,00 km za navedeni period.

Premijer je bio iznenađen iznosom sredstava koja Kanton duguje Centrima a direktori Centara su bili iznenađeni da Premijer nezna za više milionska dugovanja Kantona prema Centrima.

Novo imenovani Ministar zdravstva,rada i socijalne politike USK-a Salih Mesić se tek upoznaje sa problemima u radu Centara za socijalni rad sa USK-a .Ministru smo iznijeli svoja očekivanja da neće biti samo ministar Zdravstva kao što su to bili prethodni već da će biti i ministar Socijalne politike i pokazati senzibilitet za rad Centara.

Na kraju sastanka Premijer  Rošić je obećao da će zajedno sa ministrima početi sa isplatom socijalnih davanja u iznosima koji budu u mogućnosti da se isplaćuju

Već u ovom mjececu (februaru)  uglavnom sredstava nema a Direktori Centara se iskreno nadaju da će se data obećanja početi realizovati.

 

Interesantno je primjetiti da para nema kada su u pitanju socijalna davanja  ???? a za pojedine podsticaje ima da se daje i oko 1.000.000,00 km. I to ove godine.