Obavijest za porodilje u radnom odnosu i van radnog odnosa

Obavijest za porodilje u radnom odnosu i van radnog odnosa

Odlukom Vlade USK-a od 18.09.2019. godine utvrđena naknada u visini od 1000, 00 KM., za djecu rođenu u periodu od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine, a koja su u porodici rođena kao treće, i svako naredno dijete. Za porodilje/roditelje koji imaju prebivalište na...
Odluka o izboru ponuđača u postupku direktnog sporazuma

Odluka o izboru ponuđača u postupku direktnog sporazuma

Direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14), člana 8. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša...